Tryptofan – Kostillskott som bildar serotonin

tryptofan

Tryptofan är en aminosyra som är framställd av växt- eller djurkällor. Det är känt som en “essentiell” aminosyra eftersom kroppen inte producerar den. Denna aminosyra är viktig för många organs funktioner i kroppen. När du konsumerar tryptofan absorberar din kropp det och ändrar det för att så småningom bli ett hormon som kallas serotonin. Serotonin överför signaler mellan dina nervceller och smalar även blodkärlen. Mängden serotonin i hjärnan kan påverka humör.

Tryptofan har använts i alternativ medicin som ett eventuellt effektivt hjälpmedel vid behandling av symtom på premenstruellt dysforisk syndrom (såsom humörsvängningar och irritabilitet) och för att hjälpa människor sluta röka.

Tryptofan har också använts för att behandla ansiktsvärk, för att lindra bruxism (tandslipning) och för att förbättra atletisk prestanda. Forskning har dock visat att det kanske inte är effektivt att behandla dessa förhållanden.

Andra användningsområden som inte bevisats med forskning inkluderar behandling av sömnstörningar (sömnlöshet), ångest, depression och uppmärksamhetsbrist hyperaktivitetsstörning (ADHD).

Det är inte säkert om tryptofan är effektivt vid behandling av något medicinskt tillstånd. Läkemedelsanvändning av denna produkt har inte godkänts av FDA. Det ska inte användas i stället för mediciner som föreskrivs för din läkare.

Läs gärna fler av de artiklar som vi skrivit om hälsa här.