Obalanserad rapportering från USA

0
Obalanserad rapportering

Obalanserad rapportering

Vi som följer rapporteringen från USA eftersom den är av relevans märker rätt så fort att den har en tydlig slagsida. Tittar vi närmare på rapporteringen så märks det tydligt att så fort ämnet är President Trump så blir det som så att alla bara kritiserar honom och är inte villiga att ge presidenten en chans.

Alla journalister skulle vinna på att lugna ner sig och sänka det höga tonläget. För, rapporteringen från USA som kommer ifrån mainstream media i Europa är inte särskilt nyanserad och ger inte hela bilden. Vi ser tydligt hur det hela tiden framställs som att allt bara är Trump´s fel.

Många av de som rapporterar förstår uppenbart inte hur komplex amerikansk politik är, hela vägen från federal nivå i Washington ner till delstatsnivå och sedan till respektive county. Det finns en tydlig gräns mellan vad som ligger på federal nivå och vad som ligger på delstatlig nivå att bestämma om.

Det är därför som en seriös rapportering av hög kvalitet måste gå bortom makten i Washington. För, det ser väldigt olika ut i de olika delstaterna. Bara för att det är en republikan som President så betyder det inte att det ser likadant ut i de olika delstaterna. För, av tradition så har det varit en tydlig polarisering mellan demokrater och republikaner vilket märks i delstater som California där demokraterna ofta är den starkaste parten respektive Texas där republikanerna ofta är i majoritet.

Det är inte bara politiken som skiljer delstaterna åt utan även det faktum att varje delstat har ett eget rättsväsende och en egen högsta domstol.

Därför är det viktigt att de som fungerar som utsända korrespondenter från olika Europeiska länder inte blir Washington eller New York centrerade utan sprids ut över landet. Detta för att kunna ge en mer nyanserad bild av USA, då det är stora skillnader mellan de olika delstaterna.

Mikael Drakenberg

Senior Correspondent

Previous articleJakten på Guldosten med Musse, Helium och Camilla Brinck
Next articleCLUB STAYING ALIVE
Mikael Drakenberg har en fil.mag i statsvetenskap med inriktning på Internationell politik ( Upprätthållande av ordning och säkerhet efter attackerna den 11 september 2001.) Mikael har även utbildning inom freds- och konfliktvetenskap och internationell Humanitär rätt och har således omfattande kunskaper kring de lagar och regler som styr både internationella och icke-internationella väpnade konflikter, men även regelverket kring skydd av FN-soldater ute på internationella uppdrag. Drakenberg har även en utbildning från Helsingfors Universitet inom området Public administration. Mikael har arbetat både som skribent och webbredaktör, men fokuserar helst på skrivandet och då med fokus på omvärldsbevakning / omvärldsanalys från kontoret i Lund. Ett flertal av artiklarna som Mikael varit med och skrivit har publicerats i olika tidningar runt om i Sverige. Helst så skulle Mikael vilja arbeta och bo i Southern California. Helst i och runt San Diego, då han gick på High School i La Jolla, San Diego, California. Mikael har även studerat i Madison, Wisconsin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here