Parkeringsvakter ska kunna beivra nedskräpning

0

Trots att det är förbjudet att skräpa ner hamnar en hel del på fel ställe.

Malmö stad satsar stora belopp på regelbunden städning av gator, torg, parker och andra allmänna ytor. Sedan några år används också särskilda kommunala trygghetspatruller i områden för att genom sin närvaro och renhållning öka trivseln och känslan av trygghet.

Polisens trygghetsmätningar visar ett tydligt samband mellan en trivsam, ren livsmiljö och trygghet. Även med dessa insatser och återkommande informationskampanjer är nedskräpning fortfarande ett stort problem. Polisen måste i nuläget, på goda grunder, prioritera annan brottslighet. Malmö stad vill därför få förutsättningar att motarbeta nedskräpning genom att ge staden, till exempel genom parkeringsvakter, möjlighet att utfärda en nedskräpningsavgift för den som skräpar ned. Deras sätt att hantera denna typ av brott ska följa polisens arbetssätt. För att få till en lagändring som gör detta möjligt beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott idag att kommunledningen inom kort skriver till regeringen med en begäran.
– Vi försöker redan ändra folks beteende på ett positivt sätt genom informationskampanjer och genom att byta ut plastpåsar mot papperspåsar i torghandeln. Om någon ändå väljer att slänga skräp på gatan eller i parken så vill vi kunna hjälpa polisen att beivra det, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Nedskräpningen är ett allvarligt problem i Malmö, det skapar otrivsel och är olagligt. Genom att ge kommunalt anställda befogenhet att bötfälla den som skräpar ner i vår stad tror jag att det blir fler som kommer tänka sig för innan de skräpar ner. Alla har ett enskilt ansvar att inte skräpa ner i vårt Malmö utan istället använda de många papperskorgar som finns runt om i vår stad, säger Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.