Skåne toppar nu den svenska turismstatistiken

0
Skåne
fotograf: Fredrik Johs

Skåne ligger över rikssnittet och växer mer än andra storstadsregioner.

Det visar ny statistik över gästnätter för första halvåret, sammanställt av SCB på uppdrag av Tillväxtverket. Ökningen av gästnätter visar på en stabil utveckling under årets första halvår ända sedan 2011, och har i synnerhet de senaste fem åren tagit rejäl fart.

Totalt har Skåne haft nästan 200 000 fler gästnätter under perioden 2018 jämfört med 2014.

De skånska gästnätterna januari-juni 2018 var 2 492 469, en ökning med +3,7 % jämfört med samma period föregående år. På riksnivå var ökningen +3,0 %. I Stockholm och Västra Götaland var motsvarande ökning +2,8 % respektive +1,8 %. -En viktig notering är att Skåne framförallt ökar under årets lågsäsong, vilket är helt i linje med vårt strategiska arbete med att utveckla Skåne som en året-runt-destination, säger Pia Jönsson Rajgård, vd på Tourism in Skåne AB. Det är framförallt de utländska gästnätterna som fått turismen i länet att växa. Sedan 2014 är det +42 % fler utländska gästnätter för perioden. En marknad som gått särskilt bra är Skånes tredje största utlandsmarknad, Storbritannien, som sedan 2014 ökat med 60 % för det första halvåret. En annan viktig marknad för Skåne är Kina, som ökat stadigt under flera år. Första halvåret 2014 hade Skåne 3800 kinesiska gästnätter. Motsvarande siffra i år är 13 500. Danmark och Tyskland är fortsatt de största utlandsmarknaderna. De danska gästnätterna ökade med +17,8% första halvåret och vi har under perioden haft 20 000 fler danska gästnätter än rekordåret 2009! Naturligtvis hänger detta ihop med den för danskarna fördelaktiga valutakursen, men även att länet har ett utbud som är mycket attraktivt för danskarna, med natur- och matupplevelser.

Här kan ni läsa alla våra artiklar inom ämnet semester!

Sedan finns här riktigt bra information om turism i skåne.